فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغاتگیله قصه


روزهای زوج ساعت ۲۳:۳۰ قصه های گیلکی (صوتی)

gileghesseh@

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
544
نمایش تعداد مطالب
66341
بــر خواستـنت تکــان آب از آبـست
بر شاخ بهار لانه ای دارم خشک
در سیطره ی ستم بر آشفتی: نه
بذری به شیار خاک صحرا شد گم
تا در نرسد شبی به کابوس دگر
برقی زد و تشنگی به باران پیوست
در شیشه ی شبنم آفتابت نکنند
زخم دو هزار سالگی بر پشتش
آزاده به ترک خود شتابی دارد
مرا چون قطره دریا در دلستی
Template Design:Dima Group