فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغاتگیله قصه


روزهای زوج ساعت ۲۳:۳۰ قصه های گیلکی (صوتی)

gileghesseh@

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
544
نمایش تعداد مطالب
66341
جه صوب سر هه دور و ور دور زیی آمویی صارا کوچی سب داره لچه نیشتی،یا کی دیواره سفال چین
تاریکی امه را تامتول دگانه،هرکی هوتوکی ایسا،سره پا  نیشته بو،بوچوک،هوتو یا کی وافیکراشه
وانکوده بوقچان سر نی شتمه

   شاقوزداران تاسییانی یا نیویسم
اصلن اوتو نوبو کی می یاد ِ مئن دوبو. جول ِ کول ِ سورخی دوخوشته، دوماغ ِ نرّه تئغه اوساده
ماشين مرا را سر پيادا گود.
اما جلو جلو شوئن ديبيم تو امي پوشت سر. اول اولان امرا دئيي، تاريك بو، وارشم زنجيل پايه زيي.
خيلي دكش فاكش بوكود تابتانس خورا جيويزانه.
نقلˇ لوله‌ٰن

- تازه أمی چوم واگرما شؤ بو کی ایوارکی ایتا کؤل وؤوؤ دیپچکسته روخان کؤلهٰ. روخانˇ آب جه دورشرانˇ
"ساتراپی"یا کی شناسیدی.هوخانمِ فیلمسازی کی پاریس ایسا،انِ جدِاباد رشتِ شینه دی.
Template Design:Dima Group