فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغاتگیله قصه


روزهای زوج ساعت ۲۳:۳۰ قصه های گیلکی (صوتی)

gileghesseh@

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
544
نمایش تعداد مطالب
66341
دوخان مرا

اوجور دوخان
گورخانه وارش
نشتا کوده
سورخه صوب و
ورفن

نانم

روخانٍ ابٍ پا صدایه
اه دوشبارأ

دوشانا
دئرا بؤ

دؤری ای دؤر بگردسته او
اه دوشباره

بی تو
به مناسبت اغاز شصت سالگی"شمس لنگرودی"
گورخانه وارش
هیستا کوده
زواله یا
نیویره
نینویشتیم
Template Design:Dima Group