فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغاتگیله قصه


روزهای زوج ساعت ۲۳:۳۰ قصه های گیلکی (صوتی)

gileghesseh@

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
544
نمایش تعداد مطالب
66341
زبان گیلکی.برگرفته ازکتاب در دست انتشار"توصیف ساختمان مصدر وفعل گیلکی"
در سال 1953، سه تن از ایران‌شناسان شوروی؛ زاوایالووا V.I.Zavayalova، سوکولووا V.S.Sokolova و پاخالینا T.N.Pakhalina گیلکی را از دیدگاه زبان‌شناسی مدرن، مورد مطالعه قرار دادند.
در ارتباط با فعل مرکب گیلکی که از اسم و فعل، یا صفت و فعل، یا قید و فعل، یا جز آن تشکیل می‌شود، عنصر دیگری مابین دوجزء ملاحظه می‌گردد، که برخی از گویش شناسان آن را پیشوند محسوب داشته‌اند.
در زبان گیلکی به دو صورت می‌توان به نفی فعل دست یافت.
الف: مانند سایر زبان‌های ایرانی با پیشوند نفی /nv/، که در ابتدای ماده فعل‌های ساده،
Template Design:Dima Group