ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

گیل یار

کی شی مین جیر - داستان

 پرنده کوچک وضعیف الجثه ای است-که گیله مردان معتقدندحاصل تخم گذاری پاییزه بلبل یاعندلیب است-آوازنمیخواند وبعلت ولادت بی موقع مقام ارجمند بلبل را-ندارد-حتی ارزش کولکاپیس راهم ندارد که  حاصل تخمگذاری تابستانی بلبل است -افرادبومی گیلان افراد بدبخت وبی فک فامیل-را به این دو پرنده تشبیه میکنند.

شومان تاهسا(الان)-دررفتارکیشی مینجیر-مطالعه ودقتبوکوداعید؟!(کرداه اید)عا-پرنده کوچک-اصلا"کونه(اراده) نیشتمان (نشستن)ناره ده!!-مدام ازعا-شاخه به اوشاخه-از عا-بوته به اوبوته انگاراونه روده یا مرغ بدر-ببورده یا؟!

من کی نیدام اون یک لحظه آرام بیگیره-وایزه فنق بزنه–استراحت بوکونه-اصلا ا-پرنده خستگی ناپذیره.... خدابیامرزه شیمی امواته-عی روزمن ومی آقاجان خدا- بیامرزایوان سر نیشتابیم-آمره- کرا گب گب- زه اییم... زواله روزتابستان وهواخیلی گرم ودم بوکوده -بو هتو کی صحبت کودان دی بیم-عی تا کی شی مینجیر باغ رمش(پرچین) کنار-می توجه یا-بخودش جلب بوکود حیوان مدام از عا-شاخه به اون شاخه واز واز-کودی طوری من بوشابوم تونخ اون کی می پیر خدابیامرز -بفهمست-کی می حواس اصلا" به اون گبان نیا.....؟

وقتی خو کف دست مرا می دوشا فوکوفت سه بالا بجستم -می پیر بوگوفت چیه-چیا نیگاه کونی؟! بوگوفتام آقاجان تو تا الان دقت بوکودایی کی –کی شی مینجیر-چیره مدام زیر رمش  وگومارابالا وپایین جهه یا؟!واصلا" ایزه ننیشینه-تا کمی استراحت بوکونه؟!خدابیامرز بوگوفت-تونانی چیره؟!تره تابحال نوگوفتامه؟!من بوگوفتام نه بخدا-مگر ماجرا داره؟!

می آقاجان بوگوفت پس گوش بوکون تره بگم :

-درزمان حضرت سلیمان نبی-(تنها پیامبری که زبان حیواناتا فهمسته)-شیر بوشو پیش اون حضرت وتقاضا  بوکود-کی مرا کمک بوکونیا تا عی تا کدخدابرای فلان جنگل پیدا بوکونما!!حضرت سلیمانم اونه دیلا نشکنه و بوگوفتا توبوشویا-من هروقت پیدا بوکودامه تراخبرا کونما-... .بعدپیغمبر خدا همه پرندگانه خبر بدایا-کی برای فلان جا  عی تا کداخدا لازیم داریمه-هرکس خوایه نامزد بوبوهه -اعلام بوکونه؟!همه پرندگان  برای اسم نویسی اعلام  آمادگی- بوکودانا-حتی کی شی مینجیر-دست برقضا –کی شی مینجیر بیشترین رایا- باوردا-چیره؟!چون- برخلاف آدمان کی به افراد گردن کلفت وقوی بنیه مالی-وسرشناس رای دهد-تازه اگر سهوا" عی تا ضعیف انتخاب بوبوهه-به زور شایعات وتبلیغات کذایی اونا-گردن کلفت وظالم چاکوند-تا بخودشان زوربوگویه-ازاون یک ببر کاغذی سازد؟!

حیوانات برعکس عی تا ضعیفا انتخاب کوند تا بتاند به اون زور بگوید وازون حق -حساب فاگیرد -مثل اینکی گوید-دنیا بدین چی ببه یا-پیشی نقاره چی ببه یا؟!(درآن زمان بخاطر همین موضوع  کی شی مین جیر بیشترین رای باورد -حضرت سلیمان بیدی-یا-اونه جثه اصلا برای اون کار مناسب نیا-از طرفی نخواستیا -کی شی مینجیرا دیلا بشکنا-و یهو از بیخ اونا جواب بوکونا-بوگوفتا-اگر تو بیشی یا-عی تا چوب خشک پیدا بوکونی یا-مره باوری یا-کی نه راست ببه-نه کج!!

بعدترا رسما" به عنوان کدخدا معرفی کونما..کی شی مینجیر-الان دوهزار سالا کی رمشان وگوماران زیر گردهه یا-دنباله چنین چوبی!!وهنوز کی هنوزا پیدا نوکوده یا-ومدام تلاش کونا کی بیافه؟درحالی که چنین چوب خشکی وجودناره-!بوگوفتام-پیر جان اموضوع افسانه یه-مگر حضرت سلیمان مردم آزار بو-؟!یا انقدر بیکار بو کی عی تا پرنده ضعیفا-سرکار بنه-اونم چی دوهزار سال؟!

البته خیلی من واون خنده بوکودیم-بوگوفت زاک جان تقصیر من چیه؟! منم بیشناوسمه ده-شنونده باید عاقل ببه---تا شی می-نظر چی ببه؟!

                                                           داستان نیاز به ویرایش دارد

 


آواز کوچک

پیلدانه مرغ گرویی - داستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

چه کسی آنلاین است؟

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم