فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغات



آمار سایت

کاربران
1
مطالب
539
نمایش تعداد مطالب
58074
 
Template Design:Dima Group