فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغ کتاب

نمایش فولکلور سلاله

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
382
نمایش تعداد مطالب
2461
گاه شماری، دانش محاسبه ی زمان و شیوه ی به کارگیری آن است که اقوام باستانی در زمان های دور بنا بر موقعیت زیستی شان بدان دست یافته اند. در کوهستان های گیلان در زمینه ی اندازه گیری و شمارش زمان، گاه شماری ای متداول بود که در حال فراموشی است. این گاه شماری از ریشه و اساس، ادامه ی گاه شماری باستانی ایرانی است. این کتاب شامل در آمدی بر گاه شماری های تاریخی و گاه شماری های باستانی مردم گیلان و مازندران، همراه با باورها و آیین های مربوط به آن و جدول تطبیقی چند گاه شماری رایج است.منبع : نشر فرهنگ ایلیا
Template Design:Dima Group