فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغ کتاب

نمایش فولکلور سلاله

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
382
نمایش تعداد مطالب
2456

منابعی که تاکنون به بررسی خیزش جنگل پرداخته اند، خالی از ضد و نقیض نیست و همین امر رویکرد مجدد به این دوره ی مهم تاریخی را ضروری می سازد. کتاب گیلان و خیزش جنگل که نتیجه ی تلاش بیست ساله ی نگارنده ی آن است، کوشیده است نگاهی متفاوت و مبتنی بر اسناد موثق و نو درباره ی این جنبش آزادیخواهانه داشته باشد و تا حد توان در رفع ضد و نقیض ها و شبهه های تاریخی این رویداد بکوشد.
منبع : نشر فرهنگ ایلیا

Template Design:Dima Group