فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغاتتبلیغ کتاب

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
539
نمایش تعداد مطالب
58073

معرفی کتاب

افسانه های گیلان روایت هایی است که رنگ ویژه ی خود را دارد. برای نمونه ،قهرمان پروری ها در این افسانه ها کم تر از افسانه های دیگر است. این اثر به گردآوری،طبقه بندی وبررسی افسانه های گیلان می پردازد که می تواند نمونه ای برای خوانش افسانه های دیگر باشد،به ویژه در طبقه بندی که چهار طبقه ی کلی را در همه ی افسانه ها پیشنهاد می کند
تمدن املش به لحاظ داده های باستان شناسی، یکی ازشاخص ترین مراکزمیراث فرهنگی ایران است.

حوزه ی فرهنگی املش در گذشته به درستی مشخص نبود، ولی محدوده های دیلمان ، رانکوه،اشکورعلیا،اشکورشویل وبخشی از نواحی غرب مازندران را دربر می گرفت.اشیا وآثار به دست آمده از این نواحی،آثاروهنر املش معرفی شده است.

انقلاب مشروطه زمانی به وقوع پیوست که درخت استبداد صدها سال در ایران سایه افکنده بود . روشنفکران جامعه و پیشروان این انقلاب ، هنگامی قصد برانداختن این دخت کهن سال بی بارو بر را کردند که نه صاحبان زر و زور و تزویر حاضر به صرف نظر از اختیارات مطلقه و امکانات بی حد و حصر خود بودند و نه توده های مردم از فرط بیسوادی و پریشانی درکی از آزادی ، آسایش و پیشرفت داشتند .

گیلان بی هیچ گزافه و گمان از کهن سال ترین زیستگاه ها و خاستگاه های فرزندان ایران زمین است این سرزمین سحر انگیز و خرم چون رشک بهشت ، فراخنای تاریخ ایران و فرازگاه تاریخ تشیع ایران است .گیلان از دیرین روز گاران، پناهگاه گریزندگان از ستم خلفا بوده است و چه بسیار از دین داران و پناه آورانی که دراین دیار بالیدند و با یاری مردمان آن، حکام جور و ستم را از تخت فرو کشیدند .
بازی های محلی گیلان اشتراک زیادی با هم دارند ، هر چند ممکن است یک بازی در دو روستای مجاور  دو نام مختلف داشته باشد .
تقویت قدرت تن برای دفاع از حریم فردی و جمعی ، عمده ترین ویژگی بازی های محلی گیلان است . ویژگی دیگر ارزانی وسایل بازی و سادگی اجرای آن ها ست . این بازی ها به تجهیزات گران قیمی نیاز ندارند  بی خطر  و در دسترس است .
با این که گیلان یکی از اولین استان هایی است که سینما در آن تاسیس شده ، ولی منابع موجود درباره ی سینمای  این خطه بسیار اندک است . از این رو ، بسیاری از اطلاعات این کتاب براساس اسناد شفاهی شکل گرفته و پژوهشگر مجموعه  ای از ناگفته های سینما در گیلان را به تصویر کشیده است .
بیشتر شهرهای کشور ما بافت های قدیمی با ارزشی را به تماشا می گذارد که تا  قبل از تحولات شهر سازی جدید از پو یائی  و غنای  فرهنگی و معماری ایرانی برخوردار بود .
این بافت ها که مجموعه ای  از بناها ، گذرها و دیگر عناصر شهری است  نه تنها درونمایه های فرهنگی این مرزو بوم را به نمایش می گذارد
سرزمین ایران  از اقوام  گوناگونی تشکیل شده است و با برخورداری  از مواهب  طبیعی و تنوع تولیدات  دامی  و کشاورزی ، در طول  تاریخ  پرنشیب  و فراز خود فرهنگی  غدایی را بنا نهاد  که در میان  ملل مختلف جایگاه ویژه ای  دارد
سرزمین سرسبز گیلان  جلوه گاهی از راه های پر پیچ و خم است که در هزار توی سبز جنگل های  انبوه  و جلگه ها  و جوار  رودها ،  زیستگاه های  این دیار  را به هم پیوند  داده  و از دیر باز  چنان سخت قابل دسترسی بود  که برای  بیگانان  در حکم رازی سر به مهر  و ناگشودنی می نمود  . این امر  در کنار  دلاوری  مردان  جنگجوی   آن ،  دلیل استقلال دیر پای گیلان  در ادوار  تاریخی  بوده است .
خرید سوغات به عنوان  یک یاد بود ، نقطه پایان سفر است  و اغلب با لذت  توام است . گیلان ، این سرزمین  چهار فصل  که رودخانه  و کوه  و دشت  و جنگل  و دریا  را یکجا دارد ، مانده های  زمینی  و هوایی   و دریایی اش نیز فراوان  و سوغات آن متنوع  است ؛ محصولات کشاورزی  و دامی  و انواع  پرندگان  و ماهیان ، انواع میوه
Template Design:Dima Group