فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .

تبلیغاتتبلیغ کتاب

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
539
نمایش تعداد مطالب
58074

معرفی کتاب

جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان، بعد از انقلاب مشروطیت، یکی از مردمی ترین  نهضت های محلی ایران است که خواستار قطع دست بیگانگان از کشور و استقلال و سربلندی ایران بود و در مدت زمان کوتاهی توانست به عنوان نماد حق طلبی، میهن پرستی و عدالت خواهی در قلب مردم گیلان خانه کند. نهضت جنگل اگرچه نتوانست به آرمان های سیاسی خود دست یابد ولی جنگلیان به جا مانده از این نهضت، منشاء جریان های فرهنگی مهمی در گیلان شدند.
محوطه ی باستانی مارلیک در شهر رودبار، یکی از برگ های زرین ذخایر فرهنگ و تمدن گیلان است که در سال 1340 توسط گروه باستان شناسی دانشگاه تهران به ریاست عزت اله نگهبان مورد کاوش های علمی قرار گرفت. آوازه ی آثار به دست آمده از تمدن مارلیک، در کوتاه زمان، در ایران و سراسر جهان مخابره شد و پژوهشگران مهم باستان شناسی از همان زمان مطالعات خود را در زمینه ی این آثار آغاز کردند.
بر اساس اسناد مکتوب، حضور ارمنیان در گیلان قبل از سال 1494 م. ثبت شده است. اما حضور متمرکز آنان در حدود سال 1013 ق. بوده که به فرمان شاه عباس صفوی صورت گرفته است. در این زمان حدود بیست و چهار تا بیست و هفت هزار ارمنی به گیلان و مازندران برای زراعت و تربیت کرم ابریشم کوچ داده شدند. اما بیشتر آنان به علت ناسازگار بودن آب و هوا و شاید بر اثر بیماری وبا جان سپردند.
اسطوره ها،جشن ها و آیین های کهن ایران باستان در گیلان متأثر از اوضاع طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و معیشتی این سرزمین است که برای ماندگاری از لحاظ ساختار، نوع روایت و حتی باورهای عامیانه دگرگونی ها و تغییراتی را پذیرفته اند.
جغرافیای طبیعی، شاخه ای از جغرافیاست که درباره ی پدیده های طبیعی که انسان در پیدایش آن دخالت نداشته، بحث می کند. موقعیت جغرافیایی، ناهمواری ها و چگونگی پیدایش آنها، رودخانه ها و منابع آب، پوشش گیاهی و آب و هوا از آن جمله است.کتاب حاضر فشرده ای از این بحث ها در مرزهای سرزمین گیلان است.
گاه شماری، دانش محاسبه ی زمان و شیوه ی بکارگیری آن است که اقوام باستانی در زمان های دور بنا بر موقعیت زیستی خود بدان دست یافته اند.در کوهستان های گیلان در زمینه ی اندازه گیری و شمارش زمان، گاه شماری ای متداول بود که در حال فراموشی است.
انسان در طول تاریخ برای دفاع از خویش همواره راه های گوناگونی را تجربه کرده است. زندگی در غارها شاید یکی از نخستین تجربه ها از این دست باشد. با گذشت زمان اقامتگاه انسان دارای دیوارهای دفاعی شد، به گونه ای که یک آبادی در داخل حصار یا قلعه جای گرفت.
Template Design:Dima Group