فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .
قربان فاخته در روستای کهنه دوشنبه ی سنگر از توابع شهرستان رشت، در یک خانواده  ی کشاورز متولد شد تحصیلات مقدماتی را در سنگر و تحصیلات دانشگاهی را در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ در شهرهای اصفهان و تهران گذراند .
وی فعالیت های پژوهشی خود را از نیمه ی دوم دهه ی شصت با چاپ مقالاتی در نشریات گیلان آغاز کرد او در دهه ی هفتاد به روزنامه نگاری روی آورد و فصل نامه ی گیلان زمین را با روش تاریخی ، فرهنگی  و اجتماعی منتشر کرد. از فاخته مقالات متعددی در گاهنامه و نشریات گوناگون از جمله گیلان نامه، کتاب کادوس، کتاب ماه گیلان زمین و گیله وا منتشر شده است.
کتاب های کرونولوژی تاریخ گیلان و نگاهی به گیلان زمین از جمله آثار منتشر شده ی او ست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group