فرهنگ : «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد»  آنکه فرهنگ و تاریخ گذشته و گذشته گان خود را شناخت ، خود را شناخته است .
فرشته طالش انساندوست در سال 1336 در شهر رشت متولد شد. دوران کودگی و تحصیلات مقدماتی را در این شهر گذراند. مدرک کارشناسی رشته‌ی جمعیت شناسی را از دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران در سال 1358 و دانشنامه‌ی
Template Design:Dima Group