آسیاب دستی/اَ-سیو

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

موضوع: یادکردی از یک وسیله مورد استفاده مادران و مادر بزرگ های لاهیجانی/آن هم از دیرینه زمان/آسیاب دستی/اَ-سیو

آسیاب دستی، شامل ۲ قطعه سنگ گِرد به قطر حدود نیم متر و ضخامت حدود ۵ تا ۱۰ سانتی متر است . این دو قطعه سنگ، توسط استاد کاران سنگتراش ماهر، تراش داده می شده است و دو سوراخ بر روی قطعه بالایی و یک سوراخ بر روی قطعه پایینی تعبیه می شد . این دو قطعه سنگ هنگام کار، بر روی همدیگر قرار می گیرند.این وسیله یکی از وسایل پُر استفاده همه ی مادران و مادر بزرگ ها در گیلان بوده است که با آن برنج را آرد می کردند و نان های معروفی چون نان برنجی، نان تمیجان نان کدو ومانند آن ها را می پختند.
امااین وسیله پُرکاربرد، از دیرینه زمان، ، امروزه تقریبا مورد استفاده قرار نمی گیرد، ولی آثار آن را در بسیاری از خانه های قدیمی می توان پیدا کرد.
از این وسیله برای آرد کردن گندم ، جو ، و مانند این ها، استفاده می شده است. .
اینجاست که شعر مشهور زیر مفهوم پیدا می کند:
مرد باید که در کشاکش دهر /سنگ زیرین آسیاب باشد.
بامهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید