آفتابِ پسِ البرز

‌دکتر محمدعلی مجتهدی گیلانی (1376 – 1287) امروزه بدل به یکی از نمادهای آموزش مؤثر و علمی در ایران شده است و شیوۀ مدیریت او در مناصبی که به او سپرده شد، تعهد، پاکدستی و شایسته‌محوری‌اش در مراحل مختلف آموزش در مقاطع ابتدایی و عالی، زبانزد عام و خاص است. او طی زندگیِ کاری خود سِمت‌هایی از جمله، عضو هیئت علمی دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران، ریاست دانشگاه شیراز، ریاست دانشگاه پلی‌تکنیک (امیرکبیر)، ریاست دانشگاه ملّی ایران (شهید بهشتی)، پایه‌گذاری دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) و ریاست دبیرستان البرز را به عهده داشت. دکتر محمدعلی مجتهدی در سال 1357 از ایران خارج شد و نزدیک به دو دهۀ باقی‌ماندۀ عمر خود را، علی‌رغم میل باطنی، در غربت گذراند. در این مدت، چند بار به دعوت شاگردانش، برای حضور در مراسم مختلف به ایران آمد. سرنوشت حزن‌انگیز دکتر مجتهدی، در پیِ یک سوءتفاهمی بزرگ، به مهاجرت و دوری او از موطنش و عزلت‌گزینی و سرانجام مرگش در غربت انجامید. این کتاب که در چهار فصل فراهم آمده است، تلفیقی از مطالب منتشرشده و محتواها و مستندات تازه‌یاب دربارۀ زندگی شخصی و فعالیت‌های علمی و مدیریتی این چهرۀ ماندگار فرهنگ و آموزش ایران است.

یک پاسخ ارائه کنید