اَ دپچ دپچ ِ مئن

اَ دپَچ دپَچ ِ مئن

هَچین

بپَچ بپَچ نوا کودان

لانتی کولا

من و تِه ره

سایبان نیبه !

 

واگردان فارسی :

 

در این شلوغی و ازدحام

بیهوده

پَخت و پز نکن

قارچ

برای من و تو

سایبان نمی شود !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید