بازار ماهی فروشان لنگرود

بازار ماهی فروشان لنگرود یکی از مهم ترین بازارهای شهر است که به بازار اصلی هم راه دارد. ابتدای این بازار دو مجسمه سیمانی از ماهی قرار دارد که نشان دهنده هویت بازار می‌باشد. اگر قصد خرید ماهی تازه دارید باید بدانید که صبح تا ظهر وقت رفتن به بازار ماهی فروش ها و خرید است.

یک پاسخ ارائه کنید