بررسی‌تاریخی‌پیرامون سیدجلال الدین‌ اشرف

✍تحقیق و پژوهش:

آرش آقاجانپور گزافرودی : دانش آموخته ارشد ایران شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)

ابراهیم باوفا : استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

خطه‌ گیلان از دیرباز پناهگاه خاندان پیامبر(ع)، سادات و علویان بوده است‌. سادات و علویان، بنابه‌ دلایل‌ تاریخی‌ خطه‌ گیلان را برای استمرار مبارزه با دستگاه خلافت‌ به‌ عنوان ملجا و پناهگاه خود و آشنایی‌ مردمان این‌ خطه‌ باخاندان پیامبر و تشیع‌ برگزیدند. از همین‌ رو، در بین‌ استانهای ایران، سرزمین گیلان از نظر برخورداری از آرامگاه‌های منسوب به‌ خاندان اهل‌بیت‌ از جایگاه ویژه‎ای برخوردار است‌.

یکی‌ از مزارهای منسوب به ایشان، مزار سیدجلال الدین‌ اشرف می‌باشد که‌ در برخی‌ متون معاصر، فرزند امام موسی‌کاظم‌(ع) و در برخی‌ دیگر، از امامان زیدی مذهب‌ دانسته‌ شده است‌. این‌ نوشتار با روش مقایسه‌ تطبیقی‌ به‌ بررسی‌ گزارشهای معاصر، و واکاوی متون تاریخی‌ و مطالعات میدانی‌ پیرامون مزار سیدجلال الدین‌ اشرف می‌پردازد. به‌نظرمی‌رسد که‌ این‌ آرامگاه به‌ دلایل‌ تاریخی‌ می‌تواند متعلق‌ به جلال الدین‌هزاراسپی‌ یا جلال الدین‌حسن‌ نومسلمان باشد.

واژگان کلیدی: سیدجلال الدین‌ اشرف، اشرف بن‌ زید، اسماعیلیه‌، هزاراسپی‌ و جلال الدین‌ حسن‌ نومسلمان

 

 

سید جلاالدین اشرف

One comment

  1. من این مقاله را خوندم . آقای آرش که همشهری من هم هست . از بین سه احتمال ائمه موسوی ، حسینی زیدی ، حسنی زیدی و اسماعیلی ، بیشترین احتمال را به اسماعیلی داده اما من موافق نیستم . ما اگر بتوانیم قدمت این مزار را پیدا کنیم بهتر میتوانیم به هویت قبر مطهر پی ببریم . آیا جزو داعیان متقدم هست یعنی بین زمان ورود اولین علوی به گیلان که همان یحیی بن عبدالله حسنی تا زمان داعی کبیر ، حسن بن زید و سپس حسن بن علی الاطروش ناصر الحق و بعداً الثائر فی الله که اینها همگی زیدی بودن منتهی داعی کبیر حسنی بود اما الاطروش ناصر کبیر حسینی بود و از اولاد عمر الاشرف بود . یا اینکه مثلا بین ناصر الکبیر تا کیایی ها مثلاً امیرکیا و سید علی بن امیر کیا که اینها زیدی های حسینی و از اولاد حسین الاصغر و سپس احمد کوکبی و حسن غزنوی بودن که از کوفه به ابهر بعد کوهدم بعد کوشان و بعد دریاوارسر و ملاط و سپس در جنگ با سنی های بیه پس و ناصروندها به صفحات شرقی متواری شد . نقل از فرمانروایان گیلان اثر رابینو .

یک پاسخ ارائه کنید