برف

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: برف

نیویشتن کس(نویسنده):اردشیر لرد

 ایجرأ: اردشیر لرد

لهجه : رودسری

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

غوروب مدرسه جی که بومئم خونه می مار گوت برف سوجه.اگه می مار بئوته بی برفه سوجه حتمن بو…

یک پاسخ ارائه کنید