برنج نیم دانه و لاشه

رنج نیم دانه و لاشه برنج هایی هستند که از الک کردن برنج های سالم توسط دستگاه بوجار تهیه میشوند
این برنج ها، همان برنج های شکسته ای هستند که دارای مقاومت پایین بوده و در کارخانه همراه با برنج های سالم بسته بندی میشوند

فروشندگان و تاجر های برنج برای بالا بردن کیفیت محصول خود این برنج های شکسته را از برنج سالم توسط دستگاه بوجار جداسازی میکنند.

برنج های لاشه و نیم دانه بدلیل شکسته بودن دارای هضم راحت تری هستند، کیفیت برنج های لاشه و نیم دانه وابسته به برنج های سالمی است که از آن جدا میشود

بر فرض مثال برنج لاشه طارم بدلیل معطر بودن خود برنج طارم، لاشه هایی که از آن جدا میشود هم معطر است

برنج لاشه و نیم دانه با قیمت های پایین ترین نسبت به برنج های سالم در بازار برنج برخوردارند
و قیمت گذاری آن بر اساس برنج سالم آن میباشد، تقریبا فاصله قیمتی با برنج سالم چهار هزار تومان کمتر میباشد.

برنج نیم دانه برنج هایی هستند که از لحاظ ظاهری یک سوم برنج سالم میباشند

برنج لاشه برنج هایی هستند که از لحاظ ظاهری دو سوم برنج سالم میباشند

فرق برنج نیم دانه با لاشه

نکته مهم در تفاوت برنج نیم دانه و لاشه در ظاهر آن هاست که میتوان فرق بین برنج نیم دانه و لاشه را مشخص کرد
لازم به ذکر است در برنج های نیم دانه و لاشه درصد کمی برنج سالم هم قرار دارد.

منبع: سایت برنج کاسپین

یک پاسخ ارائه کنید