بقعه ملاط

“بقعه ملاط” در روستای ملاط در جنوب شرقی لنگرود قرار دارد و مدفن ۱۳ تن از سادات کیایی است، بنای بقعه چهارگوش با ایوان‌های در اطراف است، در حاشیه ایوان‌ها ستون‌های چوبی قرار دارد. و نقوش مذهبی دیوارهای آن از بهترین نمونه نگاره‌های دیواری شرق گیلان است، بام بنا سفال پوش و مقابر داخلی به شکل ساده در کنار هم قرار دارند، این بقعه در دوره قاجاریه و معاصر مرمت‌شده است.

یک پاسخ ارائه کنید