بی، بیه

بی، بیه (بیخ بودن ها و بودش ها (گزیده مقاله های پژوهشی)) عنوان کتابی است از عبدالرحمان عمادی که در 272 صفحه و توسط انتشارات گیلکان در سال 1389 به چاپ رسیده است.

موضوع اصلی این کتاب مازندران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرحمان عمادی، کتاب‌های فره گان(گیلکان)، حمزه آذرک و هرون الرشید عباسی(آموت)، دوازده گل بهاری(آموت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

 

یک پاسخ ارائه کنید