تاریخ شیلات در گیلان

این کتاب شرح رویدادهایی است که از اواسط دوران قاجار تا ملی شدن شیلات ایران در زمان نخست­ وزیری دکتر محمد مصدق انجام شده است.

این کتاب در بردارنده­ی اسناد معتبری به دست آمده از مراکر اسنادی در ایران و برون از ایران است ، اسنادی که هر یک بیان­گر ستمی است که بر ماهی­گیران در آب­های دریای کاسپین به ویژه گیلان رفته است.

کتاب تاریخ شیلات در گیلان در سال 1391 از سوی دانشنامه­ی فرهنگ گیلان توسط حوزه­ی هنری گیلان و نشر ایلیا در رشت چاپ و منتشر شده است.

یک پاسخ ارائه کنید