تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه [پژوهش های نوین تاریخی/2] عنوان کتابی است از اسماعیل سنگاری که در 312 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه

و نشر کتاب پارسه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دیلمیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسماعیل سنگاری، کتاب‌های شاهنشاهی اشکانیان(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، انقلاب مشروطه ایران(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، تاریخ ایران در عهد ساسانیان(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، تاریخ هرودوت(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

*****************************

گروه مولفان:
صادق حجتی (نویسنده) | اسماعیل سنگاری (نویسنده)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

یک پاسخ ارائه کنید