تاریخ حکومت های محلی در کرانه های جنوبی دریای خزر

تاریخ حکومت های محلی در کرانه های جنوبی دریای خزر (هزاره اول هجری) عنوان کتابی است از محمد تقی سجادی که در 416 صفحه و توسط انتشارات معین در سال 1391 به چاپ رسیده است.

موضوع اصلی این کتاب ایران است. از محمد تقی سجادی، کتاب تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر(معین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

**************************

مولف:
محمد تقی سجادی

ناشر: معین

یک پاسخ ارائه کنید