تورشه خیار

او زمات چــی من و تـو بــــی قـرار بیم

چی خوش بیم،غورصنه اسبه سواربیم

مــن و تـو ، خَبـَرزه شـیریـن بـو ئیــم یار

اَکــِه مثـــل الان ، تــورشـه خیــار بیم !

 

واگردان به فارسی :

 

من و تو ، اون زمان چه بی قرار بودیم

چه خو خوش بودیم و بر اسب غصه ها سوار بودیم

من و تو خربزه شیرین بودیم ، ای یار

کی مثل حالا ، خیار ترش بودیم !

 

یک پاسخ ارائه کنید