تِه عشقه ره

درم تِــــه عشقه ره ، باغ و بــولاغا

تَه عشقه باره جیر ، کـا بَم چولاغا

تِـــه خَنی الیکــــی ، خرجا دکفتم

بوشام عمل بوکودم ، مِـه دوماغا !

 

واگردان فارسی :

 

به خاطر عشق تو ، آواره ی دشت و جنگل شدم

زیربار سنگین عشقت،دارم چلاغ می شوم و ازپا می افتم

به خاطر تو الکی ، به خرج افتادم

رفتم بینی ام را جراحی کردم !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید