جاذبه های طبیعی گیلان(1)

در این کتاب برای شناخت جاذبه‌های طبیعی گیلان از نقشه‌های مقیاس 1:25000 در مطالعات میدانی و شناخت وضعیت جغرافیایی هر جاذبه کمک گرفته شده است. همچنین به منظور ثبت موقعیت جغرافیایی هر جاذبه، از دستگاه موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPS) استفاده گردیده. برای شناخت نوع سازندهای زمین‌شناسی از نقشهع‌های 1:100000 سازمان زمین‌شناسی کشور در گستره‌ی جغرافیسایی گیلان استفاده شده است. پیش از معرفی هر جاذبه، ابتدا توضیحاتی جهت شناخت ماهیت شکل‌گیری هر پدیده یا عارضه‌ی طبیعی ارائه و سپس نسبت به معرفی جاذبه‌ی طبیعی و موقعیت جغرافیایی آن اقدام شده است. این اطلاعات ماحصل برداشت‌های میدانی نگارندگان یا استفاده از منابع دست اول از مراکز، سازمان‌های علمی و اجرایی استان و کشور است.

جاذبه های طبیعی گیلان

یک پاسخ ارائه کنید