جاذبه های طبیعی گیلان(3)

این کتاب جلد سوم از مجموعه‌ی جاذبه‌های طبیعی گیلان است که به موضوع گیاهان، جانوران و مناطق حفاظت‌شده می‌پردازد. به‌دلیل کمبود صفحات جلد اول، مطالب مربوط به مناطق ییلاقی گیلان که مرتبط با بحث کوهستانی بود به انتهای این کتاب منتقل شد.

جاذبه های طبیعی گیلان(3)

یک پاسخ ارائه کنید