جشن ها و آیین های مردم گیلان(2)

مراسم و آیین‌های مردم گیلان نیز در ارتباط با عناصر، عوامل و پدیده‌های طبیعی و براساس تقویم و نیازهای اقتصادی- کشاورزی است. این مراسم به دو دسته تقسیم می‌شود: مراسمی که هر سال در تاریخ معین برگزار می‌گردند، این مراسم را می‌توان مراسم تجدیدی نام نهاد، مثل جشن‌های نوروزی، یلدا، تیرگان؛ و مراسمی که گه‌گاه برای تمنا و نیاز برپا می‌شوند، مانند مراسم باران‌خواهی و آفتاب‌خواهی، مراسمی که برای رفع کسوف و خسوف برگزار می‌شود.

جشن ها و آیین های مردم گیلان

یک پاسخ ارائه کنید