جغرافیای طبیعی گیلان

جغرافیای طبیعی، شاخه ای از جغرافیاست که درباره ی پدیده های طبیعی که انسان در پیدایش آن دخالت نداشته، بحث می کند. موقعیت جغرافیایی، ناهمواری ها و چگونگی پیدایش آنها، رودخانه ها و منابع آب، پوشش گیاهی و آب و هوا از آن جمله است.

کتاب حاضر فشرده ای از این بحث ها در مرزهای سرزمین گیلان است. این کتاب اولین تجربه در این زمینه است و برای مخاطب عام نوشته شده و شامل بخش های: موقعیت و مشخصات جغرافیایی، گیلان از نظر زمین شناسی، همواری و ناهمواری زمین، آب و هوای گیلان، منابع آب، پوشش گیاهی، زندگی جانوری و محیط زیست در گیلان است.

جغرافیای طبیعی گیلان

پدیدآور:

دکتر ناصر عظیمی دوبخشری در سال 1333 در روستای دوبخشر فومنات به دنیا آمد . تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند و تحصیلات متوسطه را در مدارس فومن به پایان برد . دوره ی کارشناسی را در رشته ی جغرافیای طبیعی در دانشگاه تربیت معلم تهران و کارشناسی ارشد را در رشته ی جغرافیای انسانی در دانشگاه تهران گذراند . او در سال 1369 دکترای خود را در رشته ی جغرافیای شهری از دانشگاه تهران دریافت کرد .

دکتر عظیمی فعالیت های پژوهشی خود را از سال 1366 با چاپ مقالاتی در نشریات تخصصی شهر سازی آغاز کرد .

کتاب های ( تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی گیلان )) پویش شهر نشینی و مبانی نظام شهری ) و ( برنامه ریزی منطقه ای ، شهر و انباشت سرمایه ) از جمله آثار اوست .

یک پاسخ ارائه کنید