حرف اضافه «از» در زبان گیلکی

⚡️ حرف اضافه «از» در گویش‌های مختلف زبان گیلکی

✔️ هجی/ جی/ جه/ جا

💡 حرف‌های اضافه در زبان گیلکی به‌صورت *پس‌آیند در جمله قرار می‌گیرند.

 

🔰 چند مثال:

🔵 مۊ تلاگۊره «خاو ٚ جی» ورسنم.

(فارسی: من صبح خرۊس‌خۊن «از خواب» بلند می‌شم.)

🔵 فرخان کتاب’ «می جی» هگیت.

(فارسی: فرخان کتابؤ «ازم» گرفت)

🔵 «کۊرا جی» بۊمأی؟

(فارسی: «از کدۊم سمت» اۊمدی؟)

🔵 ماکان «فرخان هجی» ترسنه.

(فارسی: ماکان «از فرخان» می‌ترسه)

*

⚡️در زبان گیلکی حرف‌های اضافه به‌صۊرت «پس‌آیند» در جمله قرار می‌گیرند.

💡 «حرف اضافه» را بسته به مؤقعیت آن می‌توان به دؤ گۊنهٔ «حرف اضافه پیشین» و «حرف اضافه پسین» تقسیم کرد. حرف اضافه پیشین، همان‌گۊنه که از نامش پیداست، پیش از یک واژه می‌آید و حرف اضافه پسین پس از واژه. گۊنهٔ رایج آن در زبان گیلکی حرف اضافه پسین است! یعنی حرف اضافه پس از واژه می‌آید؛ در زبان فارسی این مۊضۊع برعکس است!

یک پاسخ ارائه کنید