خانه ی طربی

خانه ی طربی در روستای کیش رودبار از توابع شهرستان فومن شناسایی و واچینی شده و در روستای کوهپایه ی غرب در محل موزه میراث روستایی گیلان دوباره چینی شده است.

این کتاب، پنجمین اثر از مجموعه ی نه جلدی میراث معماری روستایی گیلان است که به شرح این عملیات می پردازد.

*********************************

زیر نظر : محمود طالقانی

ناشر :تهران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری، متن، تابستان ١٣٩٠

یک پاسخ ارائه کنید