خانه ی مرادی

خانه ی مرادی در روستای نشرودکل از توابع دهستان سنگر بخش سنگر شهرستان رشت، واچینی شده و در روستای جلگه ی مرکز در محل موزه میراث روستایی گیلان دوباره چینی شده است.

این کتاب، ششمین اثر از مجموعه ی نه جلدی میراث معماری روستایی گیلان است که به شرح این عملیات می پردازد.

***************************

ناظر : محمود طالقانی

ناشر : تهران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری، متن، پاییز ١٣٩٠

یک پاسخ ارائه کنید