خانه ی موسی زاده

خانه ی موسی زاده در روستای گیلانده (خلیف آباد) از توابع شهرستان تالش شناسایی و واچینی شده و در روستای جلگه ی غرب موزه ی میراث روستایی گیلان دوباره چینی شده است.

این کتاب، چهارمین اثر از مجموعه ی نه جلدی میراث معماری روستایی گیلان است که به شرح این عملیات می پردازد.

****************************

زیر نظر : محمود طالقانی

ناشر : تهران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری، متن، تابستان ١٣٩٠

یک پاسخ ارائه کنید