خزینه

گیله قصه : سومین گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: خزینه

نیویشتن کس(نویسنده): پرویز فکرآزاد

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

مَردکه یِ تریاکی می ویسین قانون دُوُن بُوبُو!! بُوتَم :از کُئُوره تشخیص بَدای مُو تریاکیئم ؟ بوته از تی سیبیل

یک پاسخ ارائه کنید