خوانچه بران ( موجوما بران) در لاهیجان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب پویشی در گیلان شناسی

خوانچه بران ( موجوما بران) در لاهیجان/از دیرینه زمان

مراسم زیبا و شادی آفرین” خوانچه بران” ،به طور معمول در شامگاه روز قبل از عقدکنان، در لاهیجان، برپا می‌شد.
در هفت خوانچه یا سینی( موجوما)، وسایل عروسی، مانند؛
_طلا و جواهر
_ پارچه
_میوه و شیرینی را به زیبایی می چیدند.
اقلام سفره عقد و غیره را با تزیین و آراستن، می‌گذاشتند و هفت (خوانچه بر) آن را حمل می‌کردند.
در مسیر راه تا خانه عروس، خانچه برها گاهی حرکات نمایشی و شیرین کاری انجام می‌دادند و این کار موجب شادی و شور تماشاگران و رهگذران کوچه- پس کوچه های محله های قدیمی شهر می‌شد. آن گاه که خوانچه برها به خانه عروس می‌رسیدند با استقبال خانواده عروس و دوستان و آشنایان و خویشاوندان آن ها روبرو می‌شدند. وهر کدام از آن ها چرخی می‌زد و شیرین کاری انجام می‌داد. سپس خوانچه ها را بر زمین می‌گذاشتند و از سوی خانواده عروس، انعام می گرفتند.اقلامی که با خوانچه ها حمل می شد، بستگی به پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده داماد داشت و به طور معمول، هرچه میزان اقلام عروسی بیشتر می‌شد، این خود نشانه سربلندی و غرور خانوادگی عروس و داماد محسوب می‌شد.

 

یک پاسخ ارائه کنید