دیله خَمانِه

گبه جأ پـــوره مِـــه دیلِـه خَمانِه

بپا شالانِه دس تِــــه کَرک لانِه

دَلَه سک ِ ماری ، اگر بوخوفتی

دِ مورغ و سوکولِه تِه ره نمانِه !

 

واگردان فارسی :

 

خُفیه گاه دل ام ، پر از حرف است

از دست شغال ها ، لانه ی مرغ ات را بپّا

اگر به پشتوانه ی اعتماد سگ هرزه خوابیدی

دیگر مرغ و خروسی برای ات باقی نمی مانَد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید