تالشی از گویش های ایرانی شمال غربی است که هم اکنون در حاشیه ی جنوب غربی دریای کاسپین ، علاوه بر گیلان، در اردبیل و جمهوری آذربایجان تکلم می شود. این گویش گونه های متعددی دارد که همه ی آن ها در سه گروه عمده؛ تالشی شمالی، مرکزی و جنوبی جای می گیرند.

مقصود از تالشی شمالی، تالشی آن سوی رود ارس، یعنی تالشی جمهوری آذربایجان است که ادامه ی آن در ایران تا گرگان رود، پیش رفته است. مراد از تالشی مرکزی، مجموعه گویش هایی است که در قلمرو دو رودخانه ی شفا رود در جنوب و حوضه ی ناورود در شمال تداوم دارند. منظور از تالشی جنوبی، تالشی مناطق میان شفا رود تا سفید رود است.

در این اثر، کوشش شده است تا با رویکردی توصیفی موجز اما روشن، از نظام صوتی، ساخت واژی و نحوی زبان تالشی مرکزی ارائه شود.

زبان تالشی

پدیدآور:

دکتر محرم رضایتی در سال 1340 در دهستان دینا چال رضوان شهر به دنیا آمد . وی تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خویش و تحصیلات متوسطه را در رضوان شهر به پایان رساند .

او دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی است و از دانشگاه گیلان کارشناسی ، از دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد و از دانشگاه تهران در سال 1380 دکتری دریافت کرده است .

دکتر رضایتی پژوهش را از سال 1370 آغاز کرد مقالات وی در نشریات زبان شناسی ، گویش شناسی و نشریه ی دانشکده ی ادبیات مشهد به چاپ رسیده است کتاب تحقیق در رساله ی قشیریه از آثار اوست .

یک پاسخ ارائه کنید