زیره زَبونی چی ایسه؟

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

لاجونی گَب/زیره زَبونی چی ایسه؟

حرف لاهیجانی=مفهوم زیر زبانی(زیر لفظی) چیست؟
به قلم؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان
لاجونئن، عقده سفره سَر، بعد از چندبار(٣یا۵یا٧بار) که خوطبه خونن و از عروس خانَم خوانن که بَله بگو، از بَله گوتَن، خودداری کونه و یک نفر که دورو بَر سوفره عقد ایسا، با صدای بلند گونه؛ عروس زیر زبونی خوانه(زیر لفظی).
در لاجون رسمه که” شومار” ای هدیه که قبلن آماده بوده بو، به عروسش هادِنه و عروس خانَم هم بَله گونه و هُلهله و شادی شروع بَنه.
زیرزبونی ممکنه پول یا طلا ببون و در همه عروسئن، ای رسمه انجوم دِه نَن
برگردان فارسی
زیر لفظی چیست؟

یکی از آداب و رسوم جذاب سر عقد، کادو دادن به عروس و داماد و دادن زیر لفظی به عروس خانم است. عروس برای بله گفتن به داماد، از او زیر لفظی و کادو می خواهد و داماد با مادرش نیز کادویی را که از قبل آماده کرده به او هدیه می کند.
شیمه عروسی زیر لفظی های تین؟
به اومید عروسی و شادی
جون ساق ببین
با مهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید