زیر بالشی( بالش بُنی)

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

یکی از رسم‌های دوران گذشته در لاهیجان، از دیرینه زمان، این بود که تازه داماد وقتی که بعد از تشریفات پاگشا، پایش به خانه تازه عروس باز می‌شد، گاه گاهی به همسرش سر می‌زد و ضمن پذیرایی از طرف خانواده او، شب را پیش او می‌ماند. خوراکی‌ها یا هدایایی را که داماد برای همسرش می‌برد بالش بُنی نام داشت.
بالش بُنی ممکن بود دستبند یا گوشواره طلایی باشد که آقا داماد زیر بالش می گذاشت.

جون ساق بَبین/شَمه عزیزونَ عروسه

 

یک پاسخ ارائه کنید