ساز-زن-جی ها در گیلان؛ از دیرینه زمان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

تصویر ؛ نوازندگان سازو نقاره

سازنچی( ساز-زن-چی)
در قدیم به کسانی که شادی و طرب را در مجالس عروسی و دیگر جشن‌ها موجب می‌شدند، “سازن چی، گفته می شد. سازنچی ها که به نواختن سازهای گوناگون می‌پرداختند، با هم، گروهی تشکیل داده و ضمن اجرای موسیقی، به نمایش‌های” رو حوضی” هم می‌پرداختند.
ساز سازنچی‌ها در روستاهای لاهیجان، بیشتر ساز و نقاره و در شهر، ویولن، آکاردئون، دایره زنگی و تُنبک و مانند این‌ها بوده است. گروه سازنچی‌ها در گذشته به تنوع امروز نبوده است.
آن گونه که روان شناسان گفته اند؛ ” شادی”، انرژی بخش روان انسان است.
شادکام و دلشاد باشید..

بامهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید