سرزمین و مردم فومنات

کتاب سرزمین و مردم فومنات نوشته کیوان پندی است این کتاب به زندگی مردم و تاریخ فومن، صومعه‌سرا و شفت می‌پردازد. کتاب سرزمین و مردم فومنات را نشر فرهنگ ایلیا به سفارش حوزه هنری گیلان منتشر کرده است.

درباره کتاب سرزمین و مردم فومنات

سرزمین فومنات با چهار نقطه‌ی قدیمی و تاریخی فومن، تولم، گسکر، و شفت بخشی از استان گیلان محسوب می‌شود. در کتاب حاضر به صورت تک‌نگاری به مسائل طبیعی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی این بخش از گیلان غربی پرداخته می‌شود. بیش‌تر مطالب مربوط به سه شهرستان فومن، صومعه‌سرا و شفت به همراه روستاهای هریک است که تا دهه‌ی سی در تقسیمات کشوری با عنوان “فومنات” شناخته می‌شدند. مردم این نواحی از دو قوم گیل و تالش تشکیل شده‌اند. این کتاب به تاریخ و زندگی مردم این منطقه می‌پردازد.

یک پاسخ ارائه کنید