سرزمین گیلان

تحقیقات گیلانى آلکساندر خودزکو (1891 ـ 1806 میلادی)، سرشار از نکته‏‌بینى یک روح علمى است. این پژوهشگر لهستانی در کتاب سرزمین گیلان، سیماى روشنى از تاریخ و جغرافیای گیلان‌زمین را در نیمۀ اول قرن نوزدهم تصویر مى‏‌کند. این کتاب یکی از مهم‌ترین و مستندترین منابع دربارۀ گیلان است که به‌شکلی موجز و خلاصه، خواننده را در جریان آنچه که در دهۀ سوم قرن نوزدهم در این سرزمین مى‏‌گذرد، قرار مى‏‌دهد.

پدیدآورندگان :الکساندر خودزکو – سیروس سهامی

یک پاسخ ارائه کنید