با این که گیلان یکی از اولین استان‏ هایی است که سینما در آن تأسیس شده، ولی منابع موجود درباره ‏ی سینمای این خطه بسیار اندک است. از این رو، بسیاری از اطلاعات این کتاب براساس اسناد شفاهی شکل گرفته و پژوهشگر مجموعه‏ ای از ناگفته‏ های سینما در گیلان را به تصویر کشیده است. چگونگی بنیاد سالن‏ های رسمی و غیررسمی سینما، بنیان‏گذاران و مدیران سینما، آپاراتچی‏ ها و کنترلچی‏ ها، آتش‏ سوزی‏ ها، علل تعطیلی سینماها و تغییر نام‏ ها در دوره‏ های مختلف، قیمت بلیت و حوادث تلخ و شیرین دیگر که بر سینمای این وادی گذشته، از مطالب خواندنی این کتاب است.

سینما در گیلان

یک پاسخ ارائه کنید