شعر 2-1

‍ تی پا صدا آویرا بوسه
اوکو بخورده راشی
را شوندره تنایی؛
رافایی…

برگردان :

صدای پای تو گم شده است/ جا‌خورده است مسیر/تنهایی راه می‌رود؛/ انتظار… /

 

یک پاسخ ارائه کنید