فرهنگ خوراک مردم گیلان

فرهنگ خوراک ایرانی ، هویتی رنگین کمانی است که از هویت های قومی تشکیل شده است . یکی از طیف های این رنگین کمان ، مردمان گیلان اند که در حاشیه ی غربی دریای کاسپین زندگی می کنند .

غذا های مردم این سرمین ، در میان سایر ایرانیان شهره ی خاص و عام است . شهرت و محبوبیت این غذا ها به گونه ای بوده است که حتی به دبار شاهان ایران از جمله شاهان صفوی و قاجار راه یافت .

سرزمین ایران از اقوام گوناگونی تشکیل شده است و با برخورداری از مواهب طبیعی و تنوع تولیدات دامی و کشاورزی ، در طول تاریخ پرنشیب و فراز خود فرهنگی غدایی را بنا نهاد که در میان ملل مختلف جایگاه ویژه ای دارد.

فرهنگ خوراک ایرانی ، هویتی رنگین کمانی است که از هویت های قومی تشکیل شده است . یکی از طیف های این رنگین کمان ، مردمان گیلان اند که در حاشیه ی غربی دریای کاسپین زندگی می کنند . غذا های مردم این سرمین ، در میان سایر ایرانیان شهره ی خاص و عام است . شهرت و محبوبیت این غذا ها به گونه ای بوده است که حتی به دبار شاهان ایران از جمله شاهان صفوی و قاجار راه یافت .

در این اثر ، کوشش بر این است که فرهنگ خوراک این مردمان ، از منظر مطالعات مردم شناختی بررسی شود . تاکید ، بیشتر بر نشانه های فرهنگی مربوط به غذا و خوراکی هاست ، اگر چه در خلال طرح موضوعات ، نمونه های از شیوه ی طبخ و ترکیب مواد در غذا های گیلانی داده می شود .

فرهنگ خوراک مردم گیلان

فهرست

پیش گفتار

نگاهی به پیشینه ی باستانی خوراک در گیلان

برنج

فراورده های طبیعی خوراک در گیلان

ماهی

گیاهان و رستنی ها

شیوه های نگه داری آذوقه

خوراک و خواص دارویی آن

خوراک در مناسبت های آیینی

آداب میهمان

شیوه ی غذا خوردن و آداب سفره

وعده های غذا

آشپزی گیلان

غذا ها و شیوه ی پخت آن ها

خورش ها و شیوه ی پخت آنها

خورش های گیاهی

خورش های گوشتی

کو کو و شامی

آش

کباب

خوردنی های دیگر

غذاهای کناری

ترشی

مربا

نان و انواع آن

لبنیات

تنقلات

حلواها

ظروف و وسایل آشپزی

فهرست غذاهای گیلان

پلو ها

آش ها

کوکوها

مزه ها

شربت و مرباها

رب ها

ترشی ها

نان ها

شیرینی ها و حلواها

تنقلات

پی نوشت

کتاب نامه

چکیده انگلیسی

یک پاسخ ارائه کنید