فهرست لاجونی گب

Mo1

محمود اصغری

محمود اصغری، نویسنده، روزنامه نگار و عضو انجمن آثار و مفاخر فرهنگی لاهیجان

متولد شهرستان لاهیجان است بعد از تحصیل دوره ابتدایی در دبستان «رُشدیه» و دوره متوسط در دبیرستان «عبدالرزاق لاهیجی»، در سال ۱۳۶۹ خورشیدی، دانشنامه کارشناسی ارشدعلوم سیاسی را با موفقیت دریافت کرد. وی با پیشینه تدریس در آموزش و پرورش، هم اکنون در دانشگاه اشتغال به تدریس داشته و عضو انجمن آثار و مفاخر لاهیجان است.

 

یک پاسخ ارائه کنید