قلعه رودخان(ارباب قلعه ها)

موضوع کتاب حاضر، معرفی قلعه‌رودخان، از آثار تاریخی شهرستان فومن است. نگارنده در فصل اوّل، شهرستان گیلان و قلعه‌های تاریخی آن را معرفی می‌کند. فصل دوم اطّلاعاتی درباره فومن و قلعه‌های آن را در بردارد. قلعه کُل، قلعه الله دادکوه، قلعه قلندرخان و قلعه کُل زیده در این فصل معرفی می‌شوند و ویژگی‌های هر یک ذکر می‌شود. فصل سوم درباره دژ قدیمی «قلعه رودخان‌» است. در این فصل، موقعیت جغرافیایی، وجه تسمیه، پیشینه تاریخی، قدمت، ویژگی‌های معماری قلعه و فعّالیت‌های مرمتی و پژوهشی قلعه ذکر شده است.

یک پاسخ ارائه کنید