لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی105

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چَپخونه= چاپخانه

چاپ و چاپخانه/یوهانس گوتنبرگ:
در قرن پانزدهم، فیزیکدان معروف آلمانی، یوهانس گوتنبرگ اولین دستگاه چاپ را با استفاده از جریان برق در طول تاریخ اختراع کرد.
برخی از مورخان دلیل اختراع گوتنبرگ را سوال دخترش از وی در مورد حرف و چاپ آن ها دانسته اند که برای اختراع دستگاه چاپ، انگیزه ای برای او به حساب می آید.
دستگاه چاپ گوتنبرگ فلزی بود و به صورت متحرک می توانست روزانه تعداد مشخصی از چاپ یک کتاب یا نوشته های دیگر را انجام دهد.
البته در تاریخ اشاره شده است که استفاده از دستگاه چاپ بسیار پر هزینه بوده است و فقط ثروتمندان می توانسته اند در ابتدای امر از آن استفاده کنند.

_ چَپ=  چاپ
_ چَپخونه=  چاپخانه
_ روزنومه=  روزنامه
_ روزنومه نویس=  روزنامه نگار
_ روزنومه خون=  روزنامه خوان
_ روزنومه فروش=  توزیع کننده و فروشنده تک شماره های روزنامه
_ دَکَه روزنومه فروشی= کیوسک روزنامه فروشی
_ قدیمی چاپُخونَن=  چاپخانه های قدیمی
_ فولادلو چَپخونه=  چاپخانه فولادلو/١٣٣٢خورشیدی
_ نخعی چَپخونه=  چاپخانه نخعی/١٣٣٢خورشیدی
_ فولادلو(هادی) چَپخونه=  چاپخانه هادی فولادلو/ ١٣۴۵خورشیدی.
_ شادمونَ چَپخونه=  چاپخانه شادمان/ ١٣۴٩ خورشیدی
_ محلی روزنومَنْ=  روزنامه های محلی

 

 

یک پاسخ ارائه کنید