لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی150

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کَشه= آغوش

_ سوتوروف= گیاهی وحشی در شالیزار که دانه اش با برنج آمیخته می شود.
_ سولاخ= سوراخ
_ سیا پا= بدقدم
_ سیا کَلاج= کلاغ سیاه
_ شَنَه= می شود
_ شی= شبنَم
_ کَشه= آغوش
_ شَلْ= شُغال
_ شَخوس دار= درخت ابریشم
_ شَل میره-ی= موش مُردگی
_ شیب= سوت
_ شیت= لوس
_ قَچْ= بُرِش
_ غوصه-خَنده= زهرخَند
_ غُزمیت= توخالی/بی ارزش
_ غلتونِن= غلتاندن
_ فَهنَسَن= فهمیدن
_ هَچَم-هَچَم=دولا- دولا
_ هَدَه-هَگیر= بده-بِستان
_ فَند= فَن
_ فو=فوت
_ فوزِن= فوت کردن
_ فَبَرْسَن= بلعیدن
_ فودوج= رفو
_ فورش= ماسه

 

یک پاسخ ارائه کنید